یکی از ایستگاههای قطار لندن تخلیه شد 

نشریه سان انگلیس در خبری فوری اعلام کرد یکی از ایستگاههای قدیمی مترو در لندن پایتخت انگلیس تخلیه شده است.

افسران مسلح پلیس و نیروهای امدادی به محل مذکور سرازیر شده اند. تردد قطارها در این منطقه به حال تعلیق درآمده است.

خودروهای پلیس این منطقه را که محله قدیمی لندن است احاطه کرده اند.  هنوز علت این مسئله اعلام نشده است.

یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶ -   اخبار ايران و جهان - خبر از شبکه خبری العالم

کلیدواژه ها  :