حیدر العبادی: با درخواستهای تفرقه انگیز و جدایی طلبانه مخالفیم

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم حیدر العبادی افزود: عاشورای امسال در حالی برگزار می شود که ملت ما ثمره و نتیجه صبر و فداکاری ارزشمند و دفاع افسانه ای خود از سرزمین و مقدسات را می چیند.

نخست وزیر عراق گفت: رزمندگان دلاور ما اعم از عرب و کرد و همه قومیت ها زیر پرچم عراق یکپارچه به پیروزی های متعدد دست یافتند.

وی تصریح کرد: ما با وحدتی به پیروزی علیه دشمن دست یافتیم که منبع قدرت مردم عراق از ادیان و قومیت ها و مذاهب مختلف بود. 

نخست وزیر عراق با تاکید بر حفظ وحدت میان مسیحیان و اعراب و کردها و ترکمان ها و ایزدی ها و شبکی ها گفت: ما با درخواست های تفرقه انگیز و جدایی طلبانه و کسانی که خواهان از بین رفتن یکپارچگی کشور و ملت آن هستند مخالفیم.

حیدر العبادی گفت: ما بر حفظ عزت برادران کرد و اشتیاق مان بر حفظ منافع و امنیت و آرامش آنان تاکید می کنیم.

یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶ -   اخبار ايران و جهان - خبر از شبکه خبری العالم

کلیدواژه ها  :