ریزش کوه بر روی سه خودرو در محور هراز + فیلم

 

 
ریزش کوه بر روی سه خودرو در محور هراز

شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از خبرگزاری میزان