سارق سنگدل زن جوان را با ماشین اش زیر گرفت +عکس

 به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، دختر جوان با یک تصمیم خطرناک برای جلوگیری از سرقت خودرو دوست داشتنی اش دست زد تصمیمی که به قیمت جان او تمام شد او در حالی سعی کرد مانع از فرار سارق با خودرو شود که توسط ماشین خودش زیر گرفته شد.

 

 

یک زن جوان چینی هنگامی که قصد داشت به سمت خودروی خود برود، متوجه حضور یک سارق شد و قبل از اینکه مالک خودرو برسد، سارق داخل ماشین نشست. زن جوان سعی کرد مانع از فرار سارق با خودرو شود، اما مالک خودرو توسط ماشین خودش زیر گرفته شد و جان خود را از دست داد.

ایران آنلاین

110

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار حوادث - خبر از جام نیوز

کلیدواژه ها  :