عکس های هوایی از حرم امیر المومنین(ع) در شب عیدغدیر
عکس های هوایی از حرم امیر المومنین(ع) در شب عیدغدیر

عکس های هوایی از حرم امیر المومنین(ع) در شب عیدغدیر

عکس های هوایی از حرم امیر المومنین(ع) در شب عیدغدیر

عکس های هوایی از حرم امیر المومنین(ع) در شب عیدغدیر

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار مذهبی - خبر از شیعه نیوز

کلیدواژه ها  :    , ,