شکایت پرستار از مأمور پلیس

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، این بازداشت هنگامی صورت گرفت که پرستار زن از نمونه‌گیری بیمار بیهوش که همراه پلیس به بیمارستان منتقل شده بود، سرپیچی کرد.

 

مأمور پلیس که مدام دستوراتش به پرستار را تکرار می‌کرد وقتی فهمید با زبان خوش نمی‌تواند او را مجبور به اطاعت کند زن جوان را تهدید به بازداشت کرد. سرانجام پس ازاینکه پرستار به اجبار نمونه خون مظنون بیهوش را گرفت، مأمور پلیس با خشونت به او دستبند زد و در حالی که زن نگونبخت فریاد می‌کشید او را به اداره پلیس برد. با شکایت زن جوان، این مأمور برای بیان توضیحات به دادگاه احضار شده است.

رکنا

110

چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار حوادث - خبر از جام نیوز

کلیدواژه ها  :