درگیری دست فروشان قمه به دست در پاساژ علاالدین

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی پلیس تهران بزرگ گفت: اینکه برخی از سایتها عنوان کرده اند پاساژ علاالدین پلمب شده است صحت ندارد.


وی افزود: چند دست فروش قمه به دست در مقابل و داخل پاساژ با یکدیگر درگیر شدند که عوامل گشت انتظامی در محل حاضر شده و این افراد را دستگیر کردند.

فارس

110

 

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار حوادث - خبر از جام نیوز

کلیدواژه ها  :