کوسه ای که دزد فراری را به پلیس رساند

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، «زاخاری کینگسبری» که به خاطر رفتارهای مشکوک در خیابان‌های کارولینای شمالی، شک مأموران پلیس را برانگیخته بود، درجریان فرار با خودرواش و برای خلاصی از دست مأموران، درمیانه راه ناگهان از خودرو پیاده شد و به دریا پرید.

 

سارق قوی هیکل 3 ساعت در دریا شنا کرد.

 

او که با دور شدن از ساحل، تصورمی کرد ازدست مأموران گریخته است ناگهان در اوج بدشانسی متوجه کوسه‌ای در نزدیکی خود شد.

 

مأموران پلیس که این دزد را ازطریق آسمان نیزرصد می‌کردند، با دیدن کوسه‌ای درنزدیکی اش، بلافاصله تیم نجات را راهی منطقه کرده و سرانجام این سارق نجات یافت.

 

به گفته پلیس تحقیق و بازجویی ازمتهم آغازشده است تا علت فرارعجیب‌اش کشف شود.

ایران

110

یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار حوادث - خبر از جام نیوز

کلیدواژه ها  :