فرزندی که برای پدرش دام پهن کرد

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی دریافتند که فرد به ظاهر ربوده شده برای اخاذی از پدرش با همدستی یکی از دوستانش نقشه آدم ربای صوری را طراحی کرده که با هماهنگی مرجع قضائی در مخفیگاهش دستگیر شد.

 

متهم که فرزند شاکی بوده در تحقیقات به عمل آمده انگیزه خود را اخاذی از پدر خود عنوان کرد.

مهر

110

شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار حوادث - خبر از جام نیوز

کلیدواژه ها  :