دزدان بدشانس

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، دو دزد مسلح بدشانس که به یک رستوران حمله کرده بودند، نمی دانستند ده‌ها پلیس دراین رستوران مشغول صرف غذا هستند.

 

به همین خاطرآنها به شکلی تحقیر‌آمیز دستگیر شدند.
به گزارش پلیس شهر «بالتیمور»امریکا، این دو سارق 21 و 22 ساله که صورت هایشان را با نقاب پوشانده بودند به محض ورود به رستوران، با تهدید مردم اسلحه کشیدند و تقاضای پول کردند.

 

همان موقع چندین پلیس شاغل و بازنشسته که به‌عنوان میهمان در رستوران حضور داشتند درعملیاتی ضربتی، دزدان را غافلگیر و دستگیر کردند.

ایران

110

شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار حوادث - خبر از جام نیوز

کلیدواژه ها  :