اعدام رباینده یک زن در بندرعباس

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، مرد تبهکارکه به اتهام ربودن یک زن و تعرض به او محکوم به مرگ شده بود سحرگاه پنجشنبه در بندرعباس به دار مجازات آویخته شد.


این مجرم شبانه در یکی از خیابان‌های بندرعباس، پس از تعقیب یک زن و همراهانش، با تهدید اسلحه، قربانی نگون بخت را ربوده واو را بی‌رحمانه هدف تجاوز قرار داده بود.

 

مجرم که دارای سابقه کیفری بود پس ازمحاکمه، به اتهام زنای به عنف، آدم‌ربایی مسلحانه همراه با آزار و اذیت در شب و سرقت مسلحانه به اعدام با چوبه دار محکوم شد و بامداد پنجشنبه او را در محل ارتکاب جرم به دار آویختند.

ایران

110

شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار حوادث - خبر از جام نیوز

کلیدواژه ها  :