شیطان بندرعباس صبح امروز در ملاءعام اعدام شد

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، متجاوز به عنفی که پس از تعقیب کردن یک زن و همراهانش در یکی از خیابان های بندرعباس ، آنها را  با تهدید ربود و مورد تجاوز قرارداده بود، بامداد امروز در محل ارتکاب جرم به دار مجازات آویخته شد.

 

مجرم که دارای سابقه کیفری می باشد به اتهام زنای به عنف، آدم ربایی مسلحانه همراه با آزار و اذیت در شب و سرقت مسلحانه به اعدام با چوبه دار محکوم و حکم مورد نظر در مورد وی به مرحله اجرا درآمد.

رکنا

110

 

 

پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار حوادث - خبر از جام نیوز

کلیدواژه ها  :