سارق متجاوز اعدام شد

   به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، درجریان این واقعه هولناک که دهم فروردین سال گذشته در خلج آباد کرج، رخ داد، مرد جوانی پس ازسرقت ازخانه‌ای توسط مأموران دستگیرشد.

 

مأموران پس از ورود به خانه مورد نظر زن نگون بخت را دست و پا بسته و در شرایطی نامناسب در خانه‌اش پیدا کردند.مرد 29 ساله که «مراد» نام داشت، پس از دستگیری به کارآگاهان گفت: «من از مدتی پیش «مژگان» را زیر نظر داشتم.

 

می‌دانستم او تنها زندگی می‌کند و وسایل گرانقیمتی هم دارد. به همین خاطر نقشه سرقت از خانه‌اش را کشیدم. به همین خاطر وقتی وارد خانه شدم دست و پایش را بستم و کتکش زدم و او را مورد آزار و اذیت قرار دادم.

 

اما بعد ازسرقت دستگیرشدم.»با توجه به اعتراف‌های صریح متهم پرونده وانجام تحقیقات تخصصی، عامل جنایت سیاه ازسوی قضات شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز- هدایت رنجبر رئیس - و علی یزدانپور و ایرج خنکدار، مستشاران دادگاه-محاکمه شد. سرانجام او به اتهام تجاوزبه اعدام محکوم شد. این حکم سحرگاه دیروز پس از تأیید نهایی در دیوان عالی کشور اجرا شد.

ایران

110

سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار حوادث - خبر از جام نیوز

کلیدواژه ها  :