فرانسه پیمان مبارزه با تروریست های خارجی را تصویب کرد

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از مهر، پیمان شورای اروپا مبنی بر تحریم و مجازات تروریست های خارجی در اکتبر 2015 در این شورا تصویب شده بود و امروز فرانسه نیز این پیمان را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از این آلبانی، بوسنی و هرزگوین، دانمارک، ایتالیا، لتونی، موناکو و مولداوی نیز این پیمان را تصویب کرده بودند و فرانسه هشتمین کشوری است که این پیمان را تصویب کرد.

این پیمان یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون شورای اروپا برای پیشگیری از تروریسم است که به فهرست فعلی جرایم جنایی برای برخی اقدام ها شامل شرکت عامدانه در یک گروه تروریستی و پذیرش آموزش برای تروریسم اضافه می شود.

عزیمت به خارج از کشور با اهداف تروریستی یا تامین مالی و سازماندهی اینگونه سفرها از دیگر مواردی است که در این پروتکل به آن اشاره شده است.

شورای اروپا از دیگر دولت های عضو این شورا که تاکنون پیمان مبارزه با تروریست خارجی را تصویب نکرده اند، خواسته است که هرچه زودتر این پیمان را تصویب کنند.

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از خبرگزاری آنا