هزاران مرغ بزرگراهی در اتریش را بند آوردند + ویدیو

العالمگوناگون

تصاویر منتشر شده از این حادثه نشان دهنده تلاش بیش از 100 نفر از نیروهای آتش نشانی برای گرفتن هزاران مرغ و جوجه پراکنده در محل حادثه است.

216

شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶ -   اخبار سیاسی - خبر از شبکه خبری العالم

کلیدواژه ها  :    , ,