نقشه آخرین منطقه درگیری در موصل

العالم - عراق

در این نقشه که روز شنبه منتشر شده، آخرین منطقه درگیری نیروهای مشترک عراقی با داعش با رنگ قرمز مشخص شده است.

در این نقشه جدید محل حضور عناصر داعش در محدوده بسیار کوچکی با رنگ خاکستری مشخص شده است.

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز اعلام کرد که عناصر داعش فقط در چند ده متر از منطقه موصل قدیم حضور دارند، و نیروهای عراقی همچنان در حال پیشروی هستند.

شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶ -   اخبار سیاسی - خبر از شبکه خبری العالم