مخالفت آمریکا، انگلیس و فرانسه با “ان.پی.تی” جدید

العالم - آمریکا
 

به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ آمریکا، فرانسه و انگلیس روز جمعه معاهده جدید جهانی ممنوعیت تسلیحات هسته ای را رد و اعلام کردند این معاهده آشکارا واقعیات فضای امنیتی بین المللی از جمله تهدیدهای ناشی از اقدامات کره‌شمالی را نادیده می گیرد.
این سه کشور هسته ای در بیانیه ای مشترک اعلام کردند مذاکرات مربوط به این معاهده جدید را تحریم کرده اند و هیچ قصدی برای پیوستن به آن ندارند.
معاهده جدید منع تسلیحات هسته ای با وجود مخالفت قدرت های هسته ای و متحدان آنها، روز جمعه در سازمان ملل از سوی 122 کشور پذیرفته شد.

شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶ -   اخبار سیاسی - خبر از شبکه خبری العالم