ویدئوی انفجار خودرو انتحاری در نزدیکی نیروهای عراقی

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم این ویدئو از لحظه ای ضبط شده که نیروهای عراقی در حال پیشروی در مواضع داعش در تل صفوک و تار و مار کردن آنان هستند که یک خودرو انتحاری را قبل از رسیدن به نیروهای عراقی منفجر می کنند.

پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ -   اخبار سیاسی - خبر از شبکه خبری العالم