مرگ دلخراش دختربچه آواره سوری در لبنان

العالم - لبنان

خبرنگار شبکه العالم روز سه شنبه گزارش داد، آتش سوزی در اردوگاه تل سرحون در جاده دیرزنون به ریاق و منطقه بر الیاس لبنان به علت اتصال برق روی داد.

در این آتش سوزی یک دختربچه در آتش سوخت.

بر اساس اين گزارش، سیلندرهای گاز باعث گسترش آتش و سوختن 20 چادر از مجموع 100 چادر اردوگاه شد.

درپی این آتش سوزی سازمان صلیب سرخ لبنان و نیروهای امدادی وارد عمل شدند.

6

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ -   اخبار سیاسی - خبر از شبکه خبری العالم