کدام مناطق موصل همچنان در اشغال داعش است؟

العالم عراق

خبرنگار العالم در عراق اعلام کرد که ستاد تبلیغات جنگ فرماندهی عملیات مشترک موصل نقشه مناطقی که را که در موصل همچنان در اشغال ترورست های داعش است، منتشر کرد.

این نقشه بیانگر آن است که مناطق تحت سیطره تروریست های داعش در موصل بسیار محدود شده است و نیروهای عراقی عرصه را بر ترورست ها تنگ کرده اند.
213

یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ -   اخبار سیاسی - خبر از شبکه خبری العالم