رشد ۱۵ برابری درآمد دانشگاه آزاد اسلامی یزد از «ساها»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر نوید نصیری‌زاده افزود: «سیاست و نقشه راه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد کم کردن و نهایت قطع وابستگی و اتکا دانشگاه به شهریه دانشجو است چراکه امروزه دانشگاهی که نتواند مبانی تئوری و نظری خود را به محصولی برای عرضه به صنعت و بازار کار مبدل کند، محکوم به نابودی است.»

وی ادامه داد: «در این راستا خوشبختانه با دستورالعمل های اجرایی و بخشنامه های سازمان مرکزی گام های مهمی در راستای تجاری سازی و عرض اندام کردن دانشگاه در صنعت برداشته است.»

نصیری زاده با اعلام درآمدزایی 15 برابری دانشگاه در بخش اداره امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها گفت: «موفق شدیم با عقد قراردادها و تفاهم نامه های مناسب و ارزشمند به آزمایشگاه مورد وثوق اداره استاندارد تبدیل شویم و با تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های واحد یزد که بیش از 85 موقعیت آزمایشگاهی و کارگاهی است، درآمدزایی این بخش از حوزه معاونت پژوهشی را از مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان در سال 94 به مبلغ بیش از 124 میلیون تومان در سال 1395 ارتقا داده و مسیر کسب درآمد در این قسمت را هموارتر از گذشته کرده و منویات مقام معظم رهبری با شعار اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال را سرلوحه امور خویش قرار دهیم.»

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از خبرگزاری آنا

رشد ۱۵ برابری درآمد دانشگاه آزاد اسلامی یزد از »ساها«

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر نوید نصیری‌زاده افزود: «سیاست و نقشه راه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد کم کردن و نهایت قطع وابستگی و اتکا دانشگاه به شهریه دانشجو است چراکه امروزه دانشگاهی که نتواند مبانی تئوری و نظری خود را به محصولی برای عرضه به صنعت و بازار کار مبدل کند، محکوم به نابودی است.»

وی ادامه داد: «در این راستا خوشبختانه با دستورالعمل های اجرایی و بخشنامه های سازمان مرکزی گام های مهمی در راستای تجاری سازی و عرض اندام کردن دانشگاه در صنعت برداشته است.»

نصیری زاده با اعلام درآمدزایی 15 برابری دانشگاه در بخش اداره امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها گفت: «موفق شدیم با عقد قراردادها و تفاهم نامه های مناسب و ارزشمند به آزمایشگاه مورد وثوق اداره استاندارد تبدیل شویم و با تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های واحد یزد که بیش از 85 موقعیت آزمایشگاهی و کارگاهی است، درآمدزایی این بخش از حوزه معاونت پژوهشی را از مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان در سال 94 به مبلغ بیش از 124 میلیون تومان در سال 1395 ارتقا داده و مسیر کسب درآمد در این قسمت را هموارتر از گذشته کرده و منویات مقام معظم رهبری با شعار اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال را سرلوحه امور خویش قرار دهیم.»

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از خبرگزاری آنا