تقدیم استوارنامه سفرای پنج کشور به رئیس جمهوری | تصاویر

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ -   اخبار سیاسی - خبر از شبکه خبری العالم

کلیدواژه ها  :    ,