تصاویر هوایی از آتشی که مردم را زنده زنده سوزاند! + فیلم
 
 
 
 
تصاویر هوایی از آتشی که مردم را زنده زنده سوزاند!  
 

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از خبرگزاری میزان