امضای توافق آتش بس میان دولت جمهوری آفریقای مرکزی و گروه های مسیحی و مسلمان
به گزارش «شيعه نيوز»، دولت جمهوری آفریقای مرکزی که سالها است درگیر جنگ داخلی و کشتارهای وحشتناک است، در رم پایتخت ایتالیا و با میانجیگیری واتیکان، با دو گروه عمده مسلمان و مسیحی پیمان آتش بس امضا کرده است. این پیمان که با گروه سلکا- مسلمان- و آنتی بالاکا-مسیحی- به امضا رسیده به همه درگیری های نظامی و نیز ایست و بازرسی های غیرقانونی خاتمه می دهد. دولت تعهد داده اعضای این دو گروه را به مجموعه ارتش این کشور ملحق کند.

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ -   اخبار مذهبی - خبر از شیعه نیوز