دریافت "پول زور" از متقاضیان مسکن مهر

به گزارش فرهنگ نیوز؛ مطابق مفاد قراردادهای مسکن مهر مسئولیت خرید همه انشعابات پروژه‌های این طرح و اخذ پایان کار واحد بر عهده پیش فروشنده بوده و در خصوص پروژه‌های فاز ۱۱ این مسئولیت  بر عهده شرکت ترکیه‌ای کوزو است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد این شرکت نتوانسته به تعهدات خود در قبال پیمانکاران عمل کند، چرا که به عنوان مثال پیمانکار گازرسانی بخشی از این واحدها در قبال انجام یک سری کارها از جمله اخذ تاییدیه و... درخواست مبالغ بالایی را از متقاضیان کرده است. مسئله‌ای که با اعتراض متقاضیان مسکن مهر روبرو شده و یکشنبه‌ هفته جاری جلسه‌ای در این‌باره بین یکی از مسئولان شرکت عمران پردیس و پیمانکار گازرسانی برگزار شده است.

گفته می‌شود در جلسه مذکور دریافت مبالغ خارج از چارچوب مورد اعتراض عضو هیئت مدیره شرکت عمران پردیس و مردم قرار می‌گیرد و پیمانکار نیز در جواب می‌گوید :«پول زور است و می‌توانم بگیرم و وزارت راه و شهرسازی نیز نمی تواند در این رابطه کاری انجام دهد.»

مشخص نیست چگونه پیمانکار گازرسان بدون هیچ مانعی اقدام به دریافت پول خارج از چارچوب قراردادهای مسکن مهر می‌کند و شرکت عمران پردیس نیز تاکنون نتوانسته از این کار جلوگیری کند. بر اساس گفته‌های برخی متقاضیان مسکن مهر، پیمانکار از متقاضیان می‌خواهد برای آنکه ساکن واحدهای خود شوند مبالغی را به حساب شخصی وی واریز کنند!

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از فرهنگ نیوز

کلیدواژه ها  :