خبر خوش برای بدهکاران مالیاتی/ امکان تقسیط بدهی‌ها بوجود آمد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای تاکید کرد، با توجه به نامکذاری سال 96به عنوان سال اقتصاد مقاومتی تولید- اشتغال امکان تقسط مجدد بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی وجود دارد.

 

در این بخشنامه آمده است بنا بر اختیار ماده 167 قانون مالیاتیهای مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع زیر ربط که به دلیل مشکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سر رسید مقرر را ندارند، ادارات مالیاتی ترتیبی را اتخاذ نمایند تا  امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چکها و سفته های تسلیمی قبلی فارغ از تقسیطهای قبلی فراهم گردد.

 

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از خبرگزاری دانشجو