سند سرمایه گذاری تولید و اشتغال استان تهیه می شود به گزارش خبرانلاین لرستان .مهرداد غضنفري در جلسه هماهنگی تهیه و تنظیم سند سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال استان اظهار کرد: با توجه به شعار امسال باید یک سند سرمایه‌گذاری اشتغال و تولید را برای استان در جهت پیشبرد اهداف خود تدوین کنیم. وی با بیان اینکه استاندار تاکید دارد که تا پایان فروردین این سند آماده شود، افزود: جهت انجام دقیق وظیفه محوله و کار کارشناسی بیشتر تا پانزدهم اردیبهشت برای این سند زمان گرفته‌ایم. غضنفری خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه سال گذشته و تدوین اسناد خوبی که داشتیم می‌توانیم این سند را به نحو مطلوبی تنظیم کنیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان به سند اشتغال سال گذشته اشاره کرد و افزود: در این سند موضوع سرمایه‌گذاری و اشتغال آورده شده و می‌توان به عنوان پایه کار، آن را درنظر گرفت و بحث تولید را نیز در آن لحاظ کرد. وی ادامه داد: در ابتدای هر کاری می‌بایست چارچوب و ساختاری برای تدوین این سند تعریف شود که باید به صورت کارگروه و یا ستاد باشد، هر کدام از این ساختارها زیربخش‌های مخصوص به خود را دارند که در ادامه باید تعیین شوند. غضنفری‌ گفت: همچنین اداره کل اقتصاد و دارایی باید سربرگ سرمایه‌گذاری خارجی خود را تنظیم کند و سازمان صنعت و معدن استان نیز برنامه صادرات خود را ارائه دهد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان تصریح کرد: اصل موضوع سند هست که قطعا با این پایه باید فراتر رود و استاندار تاکید دارد سند روی ۶۰۰۰ میلیارد تومان تنظیم شود چراکه مانند سال گذشته منابع، قواعد و قوانین تکرار شده و رفع موانع نیز وجود دارد. باید از یک رقم ۴۲۰۰ میلیارد تومانی به ۶۰۰۰ میلیارد تومان برسیم که در این راستا سهم دستگاه‌ها، بخش خصوصی و بانک‌ها تعیین می‌شود. وی افزود: در این سند بحث سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال می‌بایست رابطه معنادار و منطقی داشته باشند و برای همین در مدتی که برای تهیه سند تعیین شده باید این موضوع مورد بررسی و مطالعه زیادی قرار گیرد و در نهایت سند با کار کارشناسی و حساب شده‌ تنظیم شود. غضنفری‌ یادآور شد: همچنین در این سند باید فرمانداران نیز دخیل داده شوند و از نظرات آنان نیز استفاده کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندری لرستان از تهیه سند سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید در استان خبر داد ۴۶

جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از خبر آنلاین

کلیدواژه ها  :    ,