تاثیرپذیری آلبرکامو از شیخ حسن خرقانی بررسی این مقولات اکنون در دانشگاه ها توسط ادبا و منتقدین بصورت حرفه ای دنبال می شود و شخصیت های مختلفی عمر خود را صرف بررسی عالمانه آثار ادبی فرهنگ های مختلف کرده اند در ایران اما جز چند شخصیت و چند اثر جامع چندان توجهی به این مقوله نشده است. کتاب «از سعدی تا آراگون» مرحوم جواد حدیدی از جمله آثار در خور توجه در این زمینه است که ابتدا به فرانسه و بعد به فارسی برگردان شده است. هلموت ریتر، فریتز مایر و میر جلال الدین کزازی نیز آثار متفاوتی ارائه کرده اند. فعالیت ایران شناسان اروپا آنها را با آثار عرفانی ایران آشنا کرد و شاید همین زمینه تاثیرپذیری رمان نویسان اروپایی از این آثار شد. حتما جمله معروف شیخ حسن خرقانی را شنیده اید که با نگاهی جهان شمول و بشر دوستانه بی هیچ تمایزی از رنگ و فکر و نژاد و جنس بر سر در کلبه اش نوشته بود: «هر کس به این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید که آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد» سالها بعد آلبرکامو نویسنده معاصر فرانسوی در کتاب «سقوط» که به سال 1956 منتشر شد نوشت: «من مرد پاکدلی را می شناسم که بدگمانی را به خود راه نمی داد. او هواخواه صلح و آزادی مطلق بود و با عشقی یکسان به تمامی نوع بشر و حیوانات مهر می ورزید. روحی برگزیده بود. بلی قطعاً چنین بود. هنگام آخرین جنگ های مذهبی اروپا گوشه خلوتی در روستا اختیار کرده و بر درگاه خانه اش نوشته بود: «از هر کجا که باشید به درآیید که خوش آمدید"» شباهت این جمله کلیدی وقتی روشن می شود که بدانیم رمان «سقوط» یک رمان اخلاقی است و درباره انسان و زمانه خویش. صرف نظر از تایید یا رد تاثیرپذیری کامو از شیخ حسن خرقانی این موضوع نشانگر غلبه فرم بر محتوا در ادبیات معاصر جهان است. نویسندگان و محققان ایرانی هنگامی قادر به تسخیر قله های ادبیات جهان خواهند شد که از تاریخ و فرهنگ ادبیات خود به بهترین وجه و با زبان نو استفاده کنند. کاری که افرادی مثل پائولو کوئیلو و آلبر کامو کرده اند. کامو برنده جایزه نوبل ادبیات 1957 آثار متفاوتی اعم از تحقیق، رمان و داستان ، نمایشنامه و مقالات فلسفی، اجتماعی و سیاسی دارد که اغلب رمانهای او به فارسی ترجمه شده است. بیگانه، سوء تفاهم، طاعون حکومت نظامی، انسان طاغی و سقوط از جمله این آثار اوست در این میان بنابرنظر اغلب منتقدان و صاحب نظران «سقوط» جایگاه ویژه و ممتازی دارد که از قضا آخرین اثر اوست و از نظر ژان پل سارتر نیز برترین اثر کامو شناخته شده است. رمان کم حجم سقوط توسط شورانگیز فرخ ترجمه و توسط شرکت کتابهای جیبی منتشر شده است

جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از خبر آنلاین

کلیدواژه ها  :