قانون صهیونیستی برای خاموشی صدای عدالت خواهی

العالم - فلسطين

کنیست رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه پیش نویس قانون منع ورود سازمان "شکست سکوت" به مدارس اسرائیلی را تصویب کرد.

به نوشته روسیه الیوم،"شکست سکوت" سازمان مخالف اشغالگری در سرزمین های فلسطینی از سوی رژیم اسرائیل است و همواره به درد و رنج فلسطینی ها در سایه اشغالگری صهیونیست ها می پردازد.

کارشناسان می گویند با توجه به این که سازمان "شکست سکوت" شهرک های صهیونیست نشین و مساله نقض حقوق فلسطینی ها توسط شهرک‌نشینان قدس و کرانه باختری را کانون توجه خود قرار داده، رژیم اسرائیل این قانون را به تصویب رسانده است.

سازمان "شکست سکوت" سال 2004 توسط گروهی از نظامیان اسرائیلی که دوره خدمت خود را در مناطق بحرانی گذرانده و از ارتش اسرائیل خارج شده بودند، تاسیس شد تا اظهارات صدها سرباز را درباره میزان انحطاط اخلاقی نیروهای ارتش صهیونیستی، مستند کند.

این سازمان از بدو تاسیس صدها گواهی محرمانه سربازان اسرائیلی را که در آن از موارد نقض حقوق بشر در حق فلسطینی ها سخن به میان آورده اند، منتشر کرده است.

ارتش صهیونیستی بارها از دادستانی کل اسرائیل خواسته است که این سازمان را مجبور کند همه جزئیات گواهی های محرمانه این سربازان را ارائه و هویت آنها را فاش کند اما همواره با شکست مواجه شده است.

این سازمان هراز گاهی با هماهنگی فعالان فلسطینی، سربازان سابق را به بازدید از مناطق فلسطینی در محاصره پایگاه های نظامی اسرائیل اعزام می کند تا تصویر دقیقی از اوضاع و درد و رنج ساکنان این مناطق را به جامعه اسرائیل ارائه کند.

از سوی دیگر علی‌رغم تلاش مقام های صهیونیست برای جلوگیری از ظهور سازمان شکست سکوت در رسانه ها، این سازمان به تازگی توانست چنان حضور پررنگی در رسانه ها داشته باشد که رژیم اسرائیل ناچار شد پیش نویس قانون ممنوعیت فعالیت آن ارائه به کنیست ارائه کرد.

213-9

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ -   اخبار سیاسی - خبر از شبکه خبری العالم