توافق تحویل سلاح عناصر مسلح در وادی بردی

العالم - سوریه

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از " علاء ابراهيم " استاندار ریف دمشق گزارش کرد "به موجب توافق حاصله با گروه های مسلح در وادی بردی، آن ها سلاح های سنگین خود را تحویل مقام های سوری می دهند و عناصر مسلح از منطقه وادی بردی خارج خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه  سپس به جای آنان، یگان های ارتش عربی سوریه با هدف پاکسازی منطقه از مین و مواد منفجره وارد منطقه می شوند، افزود : تیم های حفاظت و تعمیر و نگهداری وارد عین الفیجه خواهند شد تا ایستگاه های پمپاژ آب و خرابی های لوله های آب بر اثر حملات تروریست ها را مرمت کنند.

استاندار ریف دمشق همچنین گفت سران گروه های مسلح، عناصر مسلح بیگانه را برای خروج از منطقه وادی بردی تحت فشار قرار می دهند و طی ساعات آینده امکان اجرای توافق با گروه های مسلح مشخص می شود.

وی افزود:  درزمان حاضر، وضعیت بسیاری از عناصر مسلح در برخی از روستاهای وادی بردی به ویژه در دیرقانون، دیرمقرن و کفیرالزیت پس از برافراشته شدن پرچم جمهوری عربی سوریه دراین روستاها درحال رسیدگی است.

215-9

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ -   اخبار سیاسی - خبر از شبکه خبری العالم