تروریست سوری: ما خواهان همزیستی با اسرائیلی ها هستیم

العالم - سوریه

به گزارش خبرنگار العالم، " وائل الخطیب" یکی از سران گروه های مسلح درریف القنیطره که رژیم اشغالگر اسرائیل وی را برای درمان به بیمارستان صفد در سرزمین های اشغالی منتقل کرده بود، از روابط این گروه ها با رژیم اشغالگر سخن گفت.

این فرد از اهالی القنیطره است و بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده از ناحیه ساق پای راست، زخمی شده و به سرزمین های اشغالی منتقل شده است.

وی اافزود: اوضاع اکنون فوق العاده و ورای تصور ما است، دولتی مثل اسرائیل، بدین شکل به مردم سوریه کمک می کند و ما درمان را دراین جا پی گیری می کنیم».

وی گفت: « انتظار نداشتیم که اسرائیل بدین شکل ما مجروحان را بپذیرد، از دوره حافظ اسد تا به امروز به ما این گونه گفته اند که ملت اسرائیل دشمن ملت های عربی به ویژه ملت سوریه هستند، ما مخالف هیچ طایفه ای نیستیم، و ضد مردم یهود هم نیستیم زیرا تلاش می کنیم که به طور صلح آمیز با همه طایفه ها از جمله مردم اسرائیل زندگی کنیم، و این چیزی بود که دولت سوریه شدیداً ما را از آن منع می کرد ما ضد اسرائیل نیستیم».

وی گفت :« ما می خواهیم که با اسرائیلی ها درصلح و بدون دشمن زندگی کنیم و خواهان جنگ نیستیم، و می خواهیم تا جایی که بتوانیم تا آخرمان در صلح و آرامش زندگی کنیم».

رژیم اسرائیل به مجروحان گروه های مسلح تروریستی که با ارتش سوریه می جنگند، دربیمارستان های خود خدمات درمانی ارائه می کند و همچنین به آن ها کمک ها و سلاح در اختیار آنان قرار می دهد.

جنگنده های اسرائیلی نیز بارها مواضع ارتش سوریه واقع درنزدیک مواضع گروه های مسلح را بمباران کرده است.

215-9

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ -   اخبار سیاسی - خبر از شبکه خبری العالم