فرهنگی و هنری+عکس - خبر از باشگاه خبرنگاران دوشنبه 24 آبان 1395