اجتماعی+عکس - خبر از باشگاه خبرنگاران یکشنبه 23 خرداد 1395