عکس و تصویر - خبر از عصر ایران چهارشنبه 26 آذر 1393