بدون تصویر - خبر از جهان نیوز ﺳﻪشنبه 11 شهریور 1393