سیاسی+عکس - خبر از جهان نیوز چهارشنبه 02 بهمن 1392