دانش و فناوری+عکس - خبر از تابناک چهارشنبه 02 بهمن 1392