اقتصادی+عکس - خبر از جهان نیوز ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1392