دانش و فناوری+عکس - خبر از الف ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1392