دانش و فناوری+عکس - خبر از تابناک ﺳﻪشنبه 01 بهمن 1392