سیاسی+عکس - خبر از باشگاه خبرنگاران جوان شنبه 28 دی 1392