دانش و فناوری+عکس - خبر از تابناک ﺳﻪشنبه 24 دی 1392