فرهنگی و هنری+عکس - خبر از جهان نیوز ﺳﻪشنبه 24 دی 1392