سیاسی+عکس - خبر از باشگاه خبرنگاران جوان دوشنبه 23 دی 1392