فرهنگی و هنری+عکس - خبر از جهان نیوز دوشنبه 23 دی 1392