اخبار روز که ما می خوانیم و اخبار مهم روز خبرگزاری ها

با ورود اینترنت به منازل، راه آسان تری برای خبررسانی و خواندن اخبار روز در دسترس مردم قرار گرفت. افراد از طریق ایمیل و سایت های اینترنتی می توانند هر لحظه که بخواهند خبری را به اطلاع دیگران در هر نقطه از جهان برسانند و نیز هر لحظه که بخواهند می توانند در جریان آخرین اخبار خبرها قرار بگیرند ( امری که با رادیو و تلویزیون میسر نیست.)خبرها به طور کلی به دو گروه خبرهای خوب و خبرهای بد تقسیم می شوند.

روزانه میلیون ها خبر مثل خبرهای عادی روزمره، خبرهای کهنه، خبرهای دست اول، اخبار مهم روز ، خبرهای مربوط به حوادث کوچک و بزرگ، خبرهای ورزشی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی، خبرهای محلی، خبرهای منطقه ای، خبرهای آن سوی دنیا، خبرهای رویدادهای طبیعی، خبرهای جنگ و اخبار روز و اتفاقات درون خانواده، اقوام، همکاران، دوستان، همسایه ها و … بین مردم مبادله می شود. ساده ترین و معمولی ترین اطلاع رسانی، به صورت چهره به چهره صورت می گیرد. افراد در گفت و گوهای روزانه ی خود به مسائلی که اخیراً پیش آمده، اشاره می کنند و از اتفاقاتی که برای خودشان یا دوستان، خانواده، اقوام و همکاران شان پیش آمده است، صحبت می کنند. بعضی ملاقات ها صرفاً جهت خبررسانی صورت می گیرد. گاهی صرفاً برای پرکردن اوقات فراغت یا برای شکستن سکوت بین دویا چند نفر به اخبار روز اشاره می شود. ضمن صحبت با اعضای خانواده یا دوستان، بعضی از وقایع و رویدادها بیان می شود. امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی، برای خبررسانی اغلب از تلفن، ایمیل یا پیام های کوتاه استفاده می شود.سریع ترین اطلاع رسانی به وسیله ی رادیو و تلویزیون انجام می شود. این رسانه ها با استفاده از خبرگزاری های متعدد خود، به محض وقوع یک خبر، آن را دریافت و بلافاصله به سراسر دنیا مخابره می کنند. البته این گونه خبررسانی به خبرهای عام، رویدادهای سیاسی، ورزشی، طبیعی و فرهنگی دنیا محدود می شود و معمولاً رخدادهای خانوادگی، فامیلی و محلی را دربر نمی گیرد، مگر این که از نظر مخاطبان جهانی مورد توجه باشند، مثل مسائل خانوادگی شخصیت های مهم سیاسی، ورزشی، فرهنگی، هنری و ادبی. اخبار ایران

خبرهای خوب، خبرهایی هستند که تأثیرات مثبت و خوشایندی در مخاطب دارند و خبرهای بد نیز تأثیرات منفی و ناخوشایند در شنونده ایجاد می کنند. در این میان خبرهای خنثی هم وجود دارند که دانستن یا ندانستن آن ها تأثیری در شنونده ندارد. در حالی که همان خبر برای فردی یا افرادی خوب و خوشایند باشند، در حالی که همان خبر برای فرد یا گرو دیگری ناخوشایند است. مثلاً اخبار روز مربوط به جنگ بین دو کشور که خبر پیروزی های یک طرف برای طرف مقابل ناخوشایند است. برای اغلب افراد خبر مرگ افراد جنایت کار، خبری خوشایند است. حتی در اوضاع و احوال مختلف مکانی و زمانی هم کیفیت تأثیرگذاری خبرها متفاوت است.