اخبار روز درست یا اخبار مهم روز نادرست

اخبار روز درست یا اخبار مهم روز نادرست

یکى از مهم ترین مسئولیت‌هاى رسانه‌هاى خبری، ارائه اطلاعات درست به مخاطبان است. اطمینان از درستى مطالب از ضروریات حرفه روزنامه‌نگارى است. خبرنگار باید رویداد را آن طور که اتفاق افتاده است، به اطلاع مخاطبان برساند، نه آن‌طور که مایل است اتفاق افتاده باشد. به عبارت دیگر اخبار روز باید درست و بر مبنای یک گزارش عینی باشد.

خبرى را که وسایل ارتباط جمعى و یا رسانه های خبری به اطلاع مردم مى رسانند، باید درست(Accurate)، روشن(Clear)، و جامع (Complete) باشد. این مفاهیم باید از مرحله گردآورى اطلاعات حول یک رویداد تا مرحله ارائه آن در نظر گرفته شود.

این سه ویژگی را مفاهیم اساسی در خبرنویسی می خوانند.

مفاهیم اساسی در خبرنویسی اخبار روز

انتشار مطالب نادرست یا اشتباه سبب بی اعتمادی مخاطبان به رسانه ای که خبر را منتشر کرده است، مى‌شود و آنان را به‌سوى سایر منابع خبرى هدایت مى‌کند. بنابراین، باید درباره یک رویداد کاملاً تحقیق و هرگز نباید درستى خبر را فداى سرعت انتشار کنیم.

انتشار تکذیب‌نامه‌ها(Retraction)، از سوی اشخاص و سازمان‌هاى دولتى و خصوصى در رسانه های خبری،در برخی موارد نشانه بى‌توجهى خبرنگار، دبیر یا سردبیر به صحت کامل خبر است.

در بسیارى از مواقع، انتشار مطالب نادرست درباره اشخاص حقیقى یا حقوقى ممکن است رسانه را با مشکلات قانونى روبه‌رو کند.

روشنی و صراحت خبر

خبر باید با روشنی و صراحت تنظیم شود و از ابهام و کنایات به دور باشد. خبرنگارى که از یک رویداد خبر تهیه مى‌کند، اگر نتواند اطلاعات خود را به زبان ساده، رسا، روشن و بدون ابهام بنویسد، نمى‌تواند در کار خود موفق باشد. همچنین اصطلاحات تخصصی حقوقی، فنی، پزشکى، فلسفی وامثال آن باید طورى نوشته شود که فهم مطالب براى عموم مردم آسان باشد. اخبار ایران

عوامل متعددى منجر به ابهام خبرى (News ambiguity)مى‌شود که مهم‌ترین عامل، درک نادرست خبرنگار از رویداد است و باعث می شود او نتواند اخبار روز صحیح ارائه کند. این مشکل را مى‌توان با مطالعه بیشتر، پرسش دوباره از منبع خبر، تلاش و سماجت برای درک مطلب، رفع کرد. در واقع اگر خبرنگار، رویداد یا خبررا به‌خوبى درک کند، مى‌تواند آن‌ را به روشنی به مخاطبان انتقال دهد.

هنر خبرنگار در این است که اطلاعات صحیح را در زمانی که جمع آوری کرده است و به بهترین نحو تنظیم کند و به مخاطبان انتقال دهد.

جامعیت و کامل بودن اخبار مهم روز

خبر باید جامع و کامل باشد و به پرسش هایی که برای مخاطبان به وجود می آید، پاسخ دهد. خبرنگار باید کوشش کند که علاوه بر پاسخگویی به پرسش‌هاى مربوط به ارکان یا عناصر خبری(News elements)، به پرسش‌هاى جانبى نیز پاسخ دهد.

بدین منظور خبرنگار باید خود را به‌جاى مخاطبان بگذارد و پس از تنظیم اخبار آن را مورد ارزیابى قرار دهد و به پرسش‌هایى که براى خودش مطرح مى‌شود، پاسخ مناسب بیابد. او می تواند با استفاده از عکس، اطلاعات آرشیوى (Archive information)و افزودن سابقه لازم (News background)، در بسیارى مواقع به جامعیت خبر کمک  کند.

در صورت روشن نبودن و ایجاد ابهام در آخرین اخبار ، مفهوم جملات مبهم است اما در صورت نبود جامعیت، مفهوم جمله مشخص است اما اطلاعات خبر کامل نیست.